← Assessments

Aanname

Het is doorgaans nog wel mogelijk in twee of drie sollicitatiegesprekken van een uur vast te stellen of een sollicitant gemakkelijk communiceert of overtuigend overkomt. Daarentegen is het vaak niet mogelijk vast te stellen of de sollicitant over de juiste vaktechnische kennis, vaardigheden en eigenschappen beschikt om in uw organisatie goed te kunnen functioneren. Bij relatief recent afgestudeerde fiscalisten wordt doorgaans de cijferlijst gebruikt om het vaktechnische niveau van de kandidaat in te schatten, maar ook deze aanpak kent z’n beperkingen. Diploma’s van verschillende universiteiten zijn onderling soms moeilijk vergelijkbaar.

Een regulier assessment – waarbij de sollicitant een psychologische test ondergaat, geeft op dat punt evenmin uitsluitsel. Opdrachten als het afmaken van een cijferreeks, het doen van een postbakoefening of het voeren van een slecht-nieuwsgesprek zeggen niets over de vaktechnische capaciteiten. Een sollicitant die tijdens een psychologisch assessment wordt aangemerkt als ambitieus, hulpvaardig en pragmatisch, blijkt niet altijd een goed fiscalist met de juiste vaktechnische kennis, vaardigheden en eigenschappen te zijn.

Om het risico op een ‘miskoop’ vanuit vaktechnisch perspectief te beperken, hebben wij een assessment ontwikkeld aan de hand waarvan op objectieve wijze in kaart wordt gebracht hoe een fiscalist er op vaktechnisch gebied voor staat. Daarbij worden de vaktechnische kennis, vaktechnische vaardigheden en een aantal essentiële eigenschappen van een kandidaat beoordeeld.

Assessmentdag

De beoordeling van een kandidaat vindt plaats tijdens een assessmentdag die wordt gehouden op ons kantoor in Den Haag. Deze locatie is per auto en openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Tijdens de assessmentdag beantwoordt de kandidaat meerkeuzevragen via de computer en werkt aan een aantal open oefeningen. De kandidaten die het vaktechnisch assessment hebben ondergaan, ervaren het assessment als nuttig en – doordat de oefeningen een afspiegeling vormen van de werkzaamheden als fiscalist – als een verademing ten opzichte van de traditionele assessments.

Competenties

Bij het ontwikkelen van onze assessmentmethodiek hebben wij nauwkeurig gekeken naar de vaktechnische eisen – op het punt van kennis, vaardigheden en eigenschappen – die aan belastingadviseurs in de diverse functieniveaus kunnen worden gesteld. Wij kunnen onder meer de volgende vaktechnische competenties beoordelen:

Vaktechnische kennis

 • Kennis van het materiële en formele belastingrecht
 • Kennis op hoofdlijnen van de beroeps-regels Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Vaktechnische vaardigheden

 • Taalvaardigheid (Nederlandse taal)
 • Belastingarresten analyseren
 • Relevante feiten identificeren en afwegen
 • Belastingadvies opstellen/beoordelen
 • Feedback geven aan minder ervaren collega

Essentiële eigenschappen

 • Kritisch vermogen
 • Accuratesse
 • Creativiteit
 • Efficiëntie

Assessmentrapport

De opdrachtgever ontvangt een overzichtelijk assessmentrapport. De beoordeling van de vaktechnische competenties geschiedt op een 5-punts-schaal. In het assessmentrapport vindt een gedegen onderbouwing plaats van de diverse oordelen en de eindconclusie. Bij die eindconclusie formuleren wij ook ontwikkelpunten.

Met dit assessmentrapport heeft de werkgever een betrouwbaar en objectief instrument in handen waarmee de beslissing een sollicitant naar een volgende ronde door te laten gaan of al dan niet een contract aan te bieden, onderbouwd kan worden genomen. Bovendien maken onze assessmentrapporten een onderlinge vergelijking van kandidaten voor dezelfde functie(categorie) goed mogelijk.

Onze klanten

Inmiddels maken diverse organisaties gebruik van onze vaktechnische assessments. Daarbij gaat het met name om belastingadvieskantoren, maar wij hebben ook assessments afgenomen bij sollicitaties voor de functie van gerechtssecretaris in de rechterlijke macht.