Ons Team

In 2018 is het team van Lubbers, Boer & Douma versterkt met de komst van Frederik Boulogne. Met Frederik bestrijken wij de volle breedte van het nationale, internationale en Europese belastingrecht. 

Frederik Boulogne

Frederik Boulogne

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma


Frederik Boulogne is sinds februari 2018 werkzaam bij Lubbers, Boer & Douma. Daarvoor werkte hij bijna tien jaar in de fiscale adviespraktijk van een Big Four-kantoor (in Amsterdam en Singapore). In 2016 is Frederik aan de Vrije Universiteit Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift “Shortcomings in the EU Merger Directive”, dat bekroond is met de prestigieuze “European Academic Tax Thesis Award 2017”. Frederik heeft Fiscaal recht gestudeerd in Groningen en ontving voor zijn masterscriptie de “Grote Financiën Prijs 2008” uit handen van toenmalig Minister van Financiën Wouter Bos.

Frederik is een expert op het terrein van het internationale en Europese belastingrecht. Zijn interessegebieden zijn onderwerpen als de fundamentele vrijheden, fiscale Staatssteun, de EU-richtlijnen en internationale arbitrage. Hij spreekt regelmatig over deze onderwerpen op internationale conferenties.

Nevenfuncties:

  • Onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Redacteur jurisprudentietijdschrift BNB en annotator NLFiscaal

Recente publicaties:

  • Time, Tax, and the Merger Directive, in: W. Haslehner, A.Rust en G.W. Kofler, Time & Tax, Kluwer Law International, Den Haag, 2018 (te verschijnen)
  • Landenrapport Nederland, The notion of tax and the elimination of international double taxation or double non- taxation (IFA Cahier Volume 101b), SDU, Den Haag, 2016 (samen met Alexander Bosman)
  • Shortcomings in the EU Merger Directive (Series on International Taxation, vol. 57), Kluwer Law International, Den Haag, 2016

Contactgegevens

Dr. G.F. Boulogne
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL `s-Gravenhage
Nederland
+31 (0) 6 43 88 20 44
boulogne@lubbersboerdouma.com