Onze visie

Lubbers, Boer & Douma staat voor persoonlijke expertise. Hoogwaardige fiscale kennis die wij inzetten enerzijds voor het beoordelen van vaktechnische capaciteiten van fiscalisten (assessments) en anderzijds voor het oplossen van complexe vaktechnische vraagstukken (opinies). Omdat wij geen eigen belang hebben bij de uitkomst van een benoemings- of aannametraject zijn wij in staat om een objectief oordeel te geven over de inhoudelijke competenties van kandidaten. Voor ons staat een objectieve en faire beoordeling voorop. Dat geldt ook voor onze fiscale opinies. Omdat wij niet betrokken zijn geweest bij het voortraject van de advisering kunnen wij een objectief oordeel geven over een aan ons voorgelegde fiscaalinhoudelijke kwestie. Wij schrijven niet alleen fiscale opinies, maar wij begeleiden ook fiscale overlegtrajecten, zoals boekenonderzoeken en discussies met de Belastingdienst.

Wij geloven in integere en persoonlijke dienstverlening. Integere dienstverlening kan alleen maar als wij de belangen van anderen net zo serieus nemen als die van onszelf. Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid zijn voor ons belangrijk. Daar hoort uiteraard een persoonlijke benadering bij.

Objectief

Of het nu gaat om een oordeel over de vaktechnische capaciteiten van een fiscalist of om een oordeel over een fiscaal vraagstuk, een oordeel is pas iets waard als sprake is van een objectief en onafhankelijk oordeel. Wij zijn vanwege onze onafhankelijke positie bij uitstek in staat om niet alleen een deskundig maar ook een objectief oordeel te geven, omdat wij:

  • geen belang hebben bij de uitkomst van een aanname- of benoemingstraject.
  • geen onderdeel zijn van een grotere accountants- of belastingadviesorganisatie.
Deskundig

Lubbers, Boer & Douma staat voor fiscaal-inhoudelijke topkwaliteit. Ieder van ons is werkzaam als hoogleraar belastingrecht en heeft daarnaast ruime ervaring opgedaan in de fiscale advies- en procespraktijk.

Wetenschappelijke kennis en inzichten worden gecombineerd met een praktische aanpak. Zo maken wij bij het schrijven van onze fiscale opinies ingewikkelde vraagstukken eenvoudig, inzichtelijk en oplosbaar. Wij zijn breed georiënteerd op het terrein van het nationale, internationale en Europese belastingrecht. Op diverse terreinen beschikken wij over specialistische kennis, zoals op het gebied van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, formeel belastingrecht (bezwaar-, beroeps- en cassatieprocedures), belastingverdragen, fundamentele vrijheden en fiscale staatsteun.

Integer

Integriteit betekent eerlijk en oprecht omgaan met elkaar en daarbij rekening houden met elkaars belangen. Dit uit zich in simpele zaken, zoals: afspraak is afspraak, transparant zijn en inzichtelijk en gemotiveerd onderbouwen van standpunten. Daar hoort het op integere wijze omgaan met persoonlijke data en gegevens bij.

Persoonlijk

Bij Lubbers, Boer & Douma staat een persoonlijke benadering voorop. Onze cliënten mogen rekenen op onze persoonlijke inzet en kunnen op ons persoonlijk terugvallen. Daarom werken wij rechtstreeks met en voor onze opdrachtgevers. U kunt ons persoonlijk bellen en ook van ons antwoord verwachten.