Lubbers, Boer & Douma

meer over Allard Lubbers
meer over Koos Boer
meer over Sjoerd Douma
Allard Lubbers

Allard Lubbers

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Allard Lubbers is sinds augustus 2003 hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn specialisaties liggen op het terrein van de fiscale winstbepaling en het formele belastingrecht. Van zijn hand verschenen onder meer de boeken ‘Belastingarresten lezen en analyseren’ en ‘Goed koopmansgebruik’. Hij heeft diverse artikelen geschreven over rechtsvinding en cassatie in belastingzaken. Aangezien Allard Lubbers de autoriteit is op het gebied van winst uit onderneming, wordt hij regelmatig door belastingadviseurs en cliënten gevraagd mee te denken in discussies met de Belastingdienst over ondernemerschap, vermogensetikettering, openingsbalanswaardering en fiscale jaarwinstbepaling (goed koopmansgebruik). Zijn fiscale analyses zijn grondig, helder en overtuigend. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Belastingkamer van de Hoge Raad ontving Lubbers in 2016 de prestigieuze titel ‘Watcher van de Belastingkamer’. Hij was van mei 2002 tot juni 2017 raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Samen met Koos Boer heeft Allard Lubbers in maart 2013 Lubbers & Boer B.V. opgericht. In dat kader hebben zij vaktechnische assessments voor fiscalisten ontwikkeld.

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar belastingrecht
 • Redactievoorzitter en annotator jurisprudentietijdschrift BNB
 • Vice-voorzitter Raad van Beroep NOB

Recente publicaties:

 • Goed koopmansgebruik en de vrijheid van de ondernemer, in: C. Maas en L.J.A. Pieterse (red.), Systeem en symmetrie (Bavink-bundel), Kluwer, Deventer, 2016, p. 75 t/m 82 (samen met R.P.C. Cornelisse)
 • Goed koopmansgebruik, Serie Fiscale Geschriften, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012
 • Belastingarresten lezen en analyseren, Serie Fiscale Geschriften, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2015

Contactgegevens Prof. dr. A.O. Lubbers
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 34834257
lubbers@lubbersboerdouma.com
Koos Boer

Koos Boer

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Koos Boer is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden sinds 2013 en voorzitter van de Leidse afdeling Belastingrecht. In maart 2013 heeft hij samen met Allard Lubbers het kantoor Lubbers & Boer BV opgericht. Voordien werkte hij ruim 12,5 jaar in de belastingadviespraktijk bij een Big Four kantoor. Koos is gespecialiseerd in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en is gepromoveerd (2011) op de fiscale aspecten van de Anglo-Amerikaanse trust. Koos Boer is annotator bij de jurisprudentietijdschriften BNB en NTFR, redacteur van Fiscaal Weekblad FED en onder meer vaste medewerker bij het Weekblad voor fiscaal recht (WFR) en de Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR). Hij was jarenlang rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Haarlem respectievelijk raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Koos verzorgt regelmatig lezingen en cursussen.

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar belastingrecht
 • Redacteur Fiscaal Weekblad FED
 • Vaste medewerker Weekblad voor fiscaal recht (WFR) en Nederlands Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
 • Annotator Beslissingen in belastingzaken (BNB) en Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR)

Recente publicaties:

 • Verzamelbesluit aanmerkelijk belang – inkomstenbelastingaspecten, NTFR-B 2018/31.
 • Enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering (ICO) in het Nederlandse belastingrecht, NTFR 2018/2049
 • Aanpassingen van het APV-regime in het Belastingplan 2017 – de nieuwe toerekeningsstop geanalyseerd, FTV 2017/7

Contactgegevens Prof. dr. J.P. Boer
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 52864496
boer@lubbersboerdouma.com
Sjoerd Douma

Sjoerd Douma

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Sjoerd Douma is sinds oktober 2017 hoogleraar Internationaal & EU Formeel belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden. Tijdens het IFA Congres in Rio de Janeiro (2017) is Sjoerd benoemd tot lid van het Permanent Scientific Committee van de International Fiscal Association. Zijn specialisaties liggen op het terrein van de internationale aspecten van de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting, belastingverdragen, Europees belastingrecht (waaronder fiscale staatssteun) en fiscaal bestuursrecht. Sjoerd heeft diverse (internationale) rapporten, artikelen en annotaties geschreven en hij is mede-auteur van het gezaghebbende boek ‘Algemene wet inzake rijksbelastingen’. Voor zijn proefschrift ontving hij in 2012 de prestigieuze tweejaarlijkse dissertatieprijs van de Vereniging voor Belastingwetenschap. Voordat Sjoerd in maart 2017 toetrad tot Lubbers, Boer & Douma was hij 12,5 jaar werkzaam bij een groot internationaal belastingadvieskantoor. In deze hoedanigheid heeft hij ruime praktijkervaring opgedaan, zowel in Nederland als daarbuiten, en heeft hij cliënten vertegenwoordigd bij de Belastingdienst, de Europese Commissie, rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad, alsmede bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hij was jarenlang rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Haarlem respectievelijk raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar Internationaal en Europees belastingrecht
 • Lid van de Permanent Scientific Committee van de International Fiscal Association
 • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht
 • Lid redactie FED Fiscale Brochures en de FED Fiscale Studieserie
 • Vaste medewerker Weekblad fiscaal recht en Highlights & Insights on European Taxation en annotator Beslissingen in belastingzaken (BNB)

Recente publicaties:

 • De renteloze groepslening in staatssteunrechtelijk perspectief’, FED 2018/10
 • Fiscale staatssteun: wenken voor de praktijk, Tijdschrift voor Staatssteun 2017/2
 • Internationale aspecten van de C(C)CTB, WFR 2017/68
 • Misbruik van recht. Een nationaal, internationaal en Unierechtelijk perspectief. Rapport van de Commissie Misbruik van recht, No. 256, 2016 (met M. Chin-Oldenziel, A.J. van Doesum, D. Nijssen, E. Poelmann, A. Roelofsen en P.C. van der Vegt).
 • Uitwisseling van tax rulings, WFR 2016/50, p. 334-341 (met A.C. Breuer en J.P. Boer)

Contactgegevens Prof. dr. S.C.W. Douma
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 52084791
douma@lubbersboerdouma.com