Fiscale geschillen

Lubbers, Boer & Douma is succesvol in de beëindiging van (dreigende) fiscale geschillen. Wij spreken en schrijven met gezag – altijd vanuit de inhoud – en zijn formeelrechtelijk sterk. Wij zijn gericht op de oplossing, strooien geen zand in de raderen en schenken klare wijn. Dit schept het vertrouwen bij alle betrokken partijen dat een oplossing vanuit de fiscale inhoud mogelijk is. Oplossingen leggen wij vast in een werkbaar compromis.

Mocht het niet mogelijk blijken tot overeenstemming te komen, dan procederen wij met respect voor een ieders positie bij de belastingrechter. Vanuit onze jarenlange ervaring als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof en gerechtsauditeur bij de Hoge Raad kunnen wij ons als geen ander verplaatsen in de positie van degenen die het fiscale geschil zullen beslechten. Wij hebben dan ook succesvol cliënten vertegenwoordigd op alle gerechtelijke niveaus, inclusief het Hof van Justitie van de Europese Unie en internationale arbitrages. In zaken met een EU-rechtelijke component betrekken wij de Europese Commissie waar dat nuttig is. Onze specialistische kennis en vaardigheden op het punt van de presentatie van de zaak, bewijslastverdeling, materiedeskundigheid en cassatierecht zijn telkens cruciaal gebleken.

Onze cliënten waarderen onze inbreng omdat wij niet alleen inhoudelijk sterk zijn, maar ook scherp oog hebben voor de formeelrechtelijke en strategische kant van de zaak.

Wij procederen niet alleen zelf, maar bieden tevens belastingadviseurs, fiscaal-advocaten en bedrijfsfiscalisten ondersteuning bij fiscale procedures in gecompliceerde zaken of in zaken met een groot belang. In dat kader denken wij mee over de optimale processtrategie, geven wij feedback op concept-processtukken, adviseren wij over het inbrengen van bewijsstukken en de inzet van getuigen, schrijven wij delen van processtukken en gaan wij mee naar de zitting. 

In de praktijk

Onderbouwd onderhandelen met de Belastingdienst Het belang van de juiste aanpak in een omvangrijk en ingewikkeld boekenonderzoek

Gedurende een lange periode hebben wij een bekende organisatie met een zeer hoog maatschappelijk profiel bijgestaan in een ingewikkeld en omvangrijk boekenonderzoek van de Belastingdienst. Hoge belastingaanslagen dreigden, terwijl het uitprocederen van deze zaak geen optie was voor deze organisatie: binnen afzienbare tijd moest een compromis met de Belastingdienst worden bereikt. En dat is gelukt.