Opinies

Lubbers, Boer & Douma is hét fiscale opiniekantoor van Nederland. Wij geven een onafhankelijk oordeel over de toepassing van het Nederlandse, Europese en internationale belastingrecht (met uitzondering van de omzetbelasting). Onze cliënten zijn gerenommeerde belastingadviesorganisaties en advocatenkantoren in binnen- en buitenland. Daarnaast werken wij rechtstreeks voor bedrijven en particulieren. 

Onze fiscale opinies worden gebruikt om:

 • risico’s in te schatten in fiscale kwesties met een substantieel belang;
 • de strategie te bepalen om fiscale risico’s beheersbaar te maken;
 • te dienen als ‘second opinion’ naast een door de belastingadviseur of fiscaal-advocaat uitgebracht advies;
 • de juistheid te beoordelen van door de Belastingdienst of andere instanties, zoals de Europese Commissie, ingenomen standpunten;
 • argumenten te inventariseren ter onderbouwing van een belastingadvies of een in bezwaar of beroep te volgen strategie;
 • proceskansen en –risico’s in te schatten met het oog op een procedure bij de belastingrechter (beroep, hoger beroep of cassatie);
 • standpunten te onderbouwen in internationale fiscale arbitrages of onderling overlegprocedures (functie als ‘expert witness’);
 • te onderbouwen of fiscale risico’s moeten worden vermeld in het jaarverslag of de jaarrekening van een onderneming, dan wel of bepaalde ‘tax assets’ mogen worden opgenomen.

Met enige regelmaat spelen onze fiscale opinies door hun onafhankelijke en gezaghebbende karakter een ‘bemiddelende rol’ in vastgelopen discussies met bijv. contractspartijen of de Belastingdienst.

Kenmerkend voor onze fiscale opinies is dat zij helder, grondig en onafhankelijk zijn. Op systematische wijze besteden wij aandacht aan relevante regelgeving, parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en literatuur. Wij hebben oog voor aspecten als bewijslastverdeling en de toepassing van leerstukken als fraus legis en herkwalificatie. Waar het belastingrecht nog niet is uitgekristalliseerd, reiken wij aan de hand van rechtsvindingsmethoden een plausibele oplossingsrichting aan. Wij schatten in wat belastingrechters zouden kunnen beslissen.

In het verlengde van onze opiniepraktijk fungeren wij als klankbord voor onze cliënten, bijvoorbeeld bij ingewikkelde discussies met de Belastingdienst, begeleiden wij uitgebreide boekenonderzoeken en lezen wij (proces)stukken mee of schrijven deze voor onze cliënten.

Onze expertise en ervaring strekt zich uit tot vrijwel alle onderdelen van het materiële en formele (inter)nationale en Europese belastingrecht waaronder:

 • Inkomsten- en vennootschapsbelastingvraagstukken
 • Fiscale winstbepaling (bijv. belastingplichtig geworden overheidsondernemingen)
 • APV-problematiek (trusts, SPF’s etc.)
 • Resultaat uit overige werkzaamheden bij (vastgoed)beleggingen
 • Informatiebeschikkingen, boeteproblematiek
 • Vraagstukken van internationaal belastingrecht (waaronder zetelverplaatsing)
 • Europees belastingrecht (waaronder fiscale staatssteunproblematiek)

Uurtarief

Er wordt gewerkt met een vast uurtarief. Indien mogelijk worden vaste prijsafspraken gemaakt.