Over ons

Lubbers, Boer & Douma is een fiscale boutique, opgericht in 2013. Alle partners zijn hoogleraar belastingrecht. Wij zijn geen belastingadvieskantoor: wij adviseren niet vooruit. Wij zetten onze gespecialiseerde kennis van het (inter)nationale en EU-belastingrecht in om ingewikkelde fiscale vraagstukken te verhelderen en op te lossen. Dat doen wij efficiënt en slagvaardig. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan (fiscaal)juridische professionals die behoefte hebben aan collegiaal overleg (professional support).

 • Wat we doen
 • Aanpak
 • Missie
 • Cliënten
 • Expertise

Lubbers, Boer & Douma zet hoogwaardige kennis in om fiscale vragen en risico’s inzichtelijk en beheersbaar te maken. Wij zorgen voor een oplossing. Onze (second) opinies of fiscale analyses worden onder meer gebruikt om te bekijken of in een adviestraject alle relevante argumenten zijn meegenomen, of een compromisvoorstel van de Belastingdienst moet worden aanvaard of om te beoordelen in hoeverre een procedure bij de belastingrechter kans van slagen heeft. Ook fungeren wij als klankbord bij fiscaalinhoudelijke en strategische vragen, begeleiden wij uitgebreide boekenonderzoeken en lezen wij (proces)stukken mee of schrijven deze zelf. Daarnaast staan wij cliënten bij in geschillen, bijvoorbeeld in arbitrageprocedures, onderlingoverlegprocedures of bij discussies met de Belastingdienst.

Bij Lubbers, Boer & Douma staat een persoonlijke benadering voorop. Onze cliënten mogen rekenen op onze inzet en kunnen altijd op ons terugvallen. Wij geven onze cliënten comfort bij het oplossen en/of voorkomen van fiscale problemen. In onze contacten met de Belastingdienst is onze strategie niet gericht op tijd rekken en zand in de raderen te strooien. Wij werken doelgericht aan een snelle, maar zo gunstig mogelijke oplossing voor onze cliënt. Desnoods procederen wij daarvoor tot aan de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de EU.

Het is onze missie om bij elk cliëntencontact topkwaliteit te leveren. Wij zijn pas tevreden als wij onze toegevoegde waarde hebben kunnen bewijzen en onze cliënt kunnen helpen met een argument, redenering of oplossing waaraan deze nog niet had gedacht.

Cliënten van Lubbers, Boer & Douma zijn gerenommeerde belastingadvies- en advocatenkantoren in binnen- en buitenland. Daarnaast bedienen wij grote tot zeer grote ondernemingen, maatschappelijke organisaties en vermogende particulieren. 

Wij zijn breed georiënteerd op het terrein van het nationale, internationale en Europese belastingrecht. Op diverse terreinen beschikken wij over specialistische kennis en ervaring, zoals op het gebied van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, formeel belastingrecht (bezwaar-, beroeps- en cassatieprocedures), belastingverdragen, arbitrages, fundamentele vrijheden en fiscale staatsteun. 

Onze expertise en ervaring strekt zich uit tot vrijwel alle onderdelen van het materiële en formele (inter)nationale en Europese belastingrecht waaronder:

 • Inkomsten- en vennootschapsbelastingvraagstukken
 • Fiscale winstbepaling (bijv. belastingplichtig geworden overheidsondernemingen)
 • APV-problematiek (trusts, SPF’s etc.)
 • Resultaat uit overige werkzaamheden bij (vastgoed)beleggingen
 • Informatiebeschikkingen, boeteproblematiek
 • Vraagstukken van internationaal belastingrecht (waaronder zetelverplaatsing)
 • Europees belastingrecht (waaronder fiscale staatssteunproblematiek)

Ons team

Lubbers, Boer & Douma gelooft dat ingewikkelde vragen alleen maar kunnen worden opgelost als deze eerst simpel worden gemaakt. En dat kan alleen als iemand de fiscale techniek echt beheerst. Daarom hechten wij veel belang aan een sterk academisch profiel. Daarnaast hebben de medewerkers van Lubbers, Boer & Douma ruime ervaring in de rechterlijke macht en de belastingadviespraktijk. 

Allard Lubbers

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Koos Boer

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Sjoerd Douma

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Michelle de Reus

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Andrea Detweiler

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma
Allard Lubbers

Allard Lubbers

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Allard Lubbers is sinds augustus 2003 hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn specialisaties liggen op het terrein van de fiscale winstbepaling en het formele belastingrecht. Van zijn hand verschenen onder meer de boeken ‘Belastingarresten lezen en analyseren’ en ‘Goed koopmansgebruik’. Hij heeft diverse artikelen geschreven over rechtsvinding en cassatie in belastingzaken. Aangezien Allard Lubbers de autoriteit is op het gebied van winst uit onderneming, wordt hij regelmatig door belastingadviseurs en cliënten gevraagd mee te denken in discussies met de Belastingdienst over ondernemerschap, vermogensetikettering, openingsbalanswaardering en fiscale jaarwinstbepaling (goed koopmansgebruik). Zijn fiscale analyses zijn grondig, helder en overtuigend. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Belastingkamer van de Hoge Raad ontving Lubbers in 2016 de prestigieuze titel ‘Watcher van de Belastingkamer’. Hij was van mei 2002 tot juni 2017 raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Samen met Koos Boer heeft Allard Lubbers in maart 2013 Lubbers & Boer B.V. opgericht. In dat kader hebben zij vaktechnische assessments voor fiscalisten ontwikkeld.

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar belastingrecht
 • Redactievoorzitter en annotator jurisprudentietijdschrift BNB
 • Vice-voorzitter Raad van Beroep NOB

Recente publicaties:

 • Goed koopmansgebruik en de vrijheid van de ondernemer, in: C. Maas en L.J.A. Pieterse (red.), Systeem en symmetrie (Bavink-bundel), Kluwer, Deventer, 2016, p. 75 t/m 82 (samen met R.P.C. Cornelisse)
 • Goed koopmansgebruik, Serie Fiscale Geschriften, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012
 • Belastingarresten lezen en analyseren, Serie Fiscale Geschriften, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2015

Contactgegevens

Prof. dr. A.O. Lubbers
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 34834257
lubbers@lubbersboerdouma.com
Koos Boer

Koos Boer

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Koos Boer is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden sinds 2013 en voorzitter van de Leidse afdeling Belastingrecht. In maart 2013 heeft hij samen met Allard Lubbers het kantoor Lubbers & Boer BV opgericht. Voordien werkte hij ruim 12,5 jaar in de belastingadviespraktijk bij een Big Four kantoor. Koos is gespecialiseerd in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en is gepromoveerd (2011) op de fiscale aspecten van de Anglo-Amerikaanse trust. Koos Boer is annotator bij de jurisprudentietijdschriften BNB en NTFR, redacteur van Fiscaal Weekblad FED en onder meer vaste medewerker bij het Weekblad voor fiscaal recht (WFR) en de Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR). Hij was jarenlang rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Haarlem respectievelijk raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Koos verzorgt regelmatig lezingen en cursussen.

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar belastingrecht
 • Redacteur Fiscaal Weekblad FED
 • Vaste medewerker Weekblad voor fiscaal recht (WFR) en Nederlands Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
 • Annotator Beslissingen in belastingzaken (BNB) en Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR)

Recente publicaties:

 • Verzamelbesluit aanmerkelijk belang – inkomstenbelastingaspecten, NTFR-B 2018/31.
 • Enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering (ICO) in het Nederlandse belastingrecht, NTFR 2018/2049
 • Aanpassingen van het APV-regime in het Belastingplan 2017 – de nieuwe toerekeningsstop geanalyseerd, FTV 2017/7

Contactgegevens

Prof. dr. J.P. Boer
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 52864496
boer@lubbersboerdouma.com
Sjoerd Douma

Sjoerd Douma

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Sjoerd Douma is sinds oktober 2017 hoogleraar Internationaal & EU Formeel belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden. Tijdens het IFA Congres in Rio de Janeiro (2017) is Sjoerd benoemd tot lid van het Permanent Scientific Committee van de International Fiscal Association. Zijn specialisaties liggen op het terrein van de internationale aspecten van de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting, belastingverdragen, Europees belastingrecht (waaronder fiscale staatssteun) en fiscaal bestuursrecht. Sjoerd heeft diverse (internationale) rapporten, artikelen en annotaties geschreven en hij is mede-auteur van het gezaghebbende boek ‘Algemene wet inzake rijksbelastingen’. Voor zijn proefschrift ontving hij in 2012 de prestigieuze tweejaarlijkse dissertatieprijs van de Vereniging voor Belastingwetenschap. Voordat Sjoerd in maart 2017 toetrad tot Lubbers, Boer & Douma was hij 12,5 jaar werkzaam bij een groot internationaal belastingadvieskantoor. In deze hoedanigheid heeft hij ruime praktijkervaring opgedaan, zowel in Nederland als daarbuiten, en heeft hij cliënten vertegenwoordigd bij de Belastingdienst, de Europese Commissie, rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad, alsmede bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hij was jarenlang rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Haarlem respectievelijk raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar Internationaal en Europees belastingrecht
 • Lid van de Permanent Scientific Committee van de International Fiscal Association
 • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht
 • Lid redactie FED Fiscale Brochures en de FED Fiscale Studieserie
 • Vaste medewerker Weekblad fiscaal recht en Highlights & Insights on European Taxation en annotator Beslissingen in belastingzaken (BNB)

Recente publicaties:

 • De renteloze groepslening in staatssteunrechtelijk perspectief’, FED 2018/10
 • Fiscale staatssteun: wenken voor de praktijk, Tijdschrift voor Staatssteun 2017/2
 • Internationale aspecten van de C(C)CTB, WFR 2017/68
 • Misbruik van recht. Een nationaal, internationaal en Unierechtelijk perspectief. Rapport van de Commissie Misbruik van recht, No. 256, 2016 (met M. Chin-Oldenziel, A.J. van Doesum, D. Nijssen, E. Poelmann, A. Roelofsen en P.C. van der Vegt).
 • Uitwisseling van tax rulings, WFR 2016/50, p. 334-341 (met A.C. Breuer en J.P. Boer)

Contactgegevens

Prof. dr. S.C.W. Douma
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 52084791
douma@lubbersboerdouma.com
Michelle de Reus

Michelle de Reus

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Michelle de Reus is sinds december 2018 werkzaam bij Lubbers, Boer & Douma. Daarvoor werkte zij vijf jaar als medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Daar heeft zij, door haar werkzaamheden voor de Belastingkamer en het Parket, ruime ervaring opgedaan op het gebied van cassatie in belastingzaken. Voordien heeft zij enkele jaren gewerkt in de fiscale adviespraktijk van een Big Four-kantoor in Rotterdam. Sinds oktober 2018 is Michelle rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Noord-Holland. Zij is tevens annotator bij jurisprudentietijdschrift NTFR en bewerker van het artikelsgewijs commentaar NDFR. De interesses van Michelle liggen op het gebied van de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting en het formele belastingrecht. In 2018 heeft zij deelgenomen aan de Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nevenfuncties:

 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland
 • Annotator NTFR en bewerker artikelsgewijs commentaar NDFR
 • Onderzoeker aan de Universiteit Leiden

Recente publicaties:

 • Belastingheffing over cryptobezittingen in box 3, NJB 2018/1813 (samen met E.J.F.C. van Nijnatten)
 • Het belang van de landbouwvrijstelling: niet beperkt tot de landbouwer- belastingplichtige, in: M. Feteris, L. Stevens en B. Verhoeven (red.), Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel), Wolters Kluwer, Deventer, 2017, p. 229-240.

Contactgegevens

Mr. M.M. de Reus
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 18916397
dereus@lubbersboerdouma.com
Andrea Detweiler

Andrea Detweiler

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Andrea Detweiler is sinds februari 2019 werkzaam bij Lubbers, Boer & Douma. Na haar studie fiscaal recht in Leiden heeft zij een advanced LLM International Taxation Law aan het International Tax Center gevolgd, die zij cum laude heeft afgerond. Daarna heeft zij een aantal jaren in de internationale fiscale adviespraktijk van een Big Four-kantoor gewerkt. In 2011 stapte zij over naar de rechtspraak. Zij werkte als senior juridisch medewerker bij Hof Amsterdam en later bij Hof Den Haag. Vanaf 2016 was zij werkzaam bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. In 2018 heeft zij deelgenomen aan de Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar opleidingen en loopbaan heeft zij veel ervaring opgedaan op het gebied van het internationale belastingrecht en het formele belastingrecht.

Nevenfuncties:

 • Annotator NTFR
 • Onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam

Recente publicaties:

 • ‘Article 21 of the OECD Model Convention: Past, Present and Future’, Intertax, April
  2009, Vol. 37(4), pp. 235-249

Contactgegevens

Mr. A.G. Detweiler
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 38059011
detweiler@lubbersboerdouma.com