Over ons

Lubbers, Boer & Douma is een fiscale boutique, opgericht in 2013. Alle partners zijn hoogleraar belastingrecht. Wij zijn geen belastingadvieskantoor: wij adviseren niet vooruit. Wij zetten onze gespecialiseerde kennis van het (inter)nationale en EU-belastingrecht in om ingewikkelde fiscale vraagstukken te verhelderen en op te lossen. Dat doen wij efficiënt en slagvaardig. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan (fiscaal)juridische professionals die behoefte hebben aan collegiaal overleg (professional support).

 • Wat we doen
 • Aanpak
 • Missie
 • Cliënten
 • Expertise

Lubbers, Boer & Douma zet hoogwaardige kennis in om fiscale vragen en risico’s inzichtelijk en beheersbaar te maken. Wij zorgen voor een oplossing. Onze (second) opinies of fiscale analyses worden onder meer gebruikt om te bekijken of in een adviestraject alle relevante argumenten zijn meegenomen, of een compromisvoorstel van de Belastingdienst moet worden aanvaard of om te beoordelen in hoeverre een procedure bij de belastingrechter kans van slagen heeft. Ook fungeren wij als klankbord bij fiscaalinhoudelijke en strategische vragen, begeleiden wij uitgebreide boekenonderzoeken en lezen wij (proces)stukken mee of schrijven deze zelf. Daarnaast staan wij cliënten bij in geschillen, bijvoorbeeld in arbitrageprocedures, onderlingoverlegprocedures of bij discussies met de Belastingdienst.

Bij Lubbers, Boer & Douma staat een persoonlijke benadering voorop. Onze cliënten mogen rekenen op onze inzet en kunnen altijd op ons terugvallen. Wij geven onze cliënten comfort bij het oplossen en/of voorkomen van fiscale problemen. In onze contacten met de Belastingdienst is onze strategie niet erop gericht tijd te rekken en zand in de raderen te strooien. Wij werken doelgericht aan een snelle, maar zo gunstig mogelijke oplossing voor onze cliënt. Desnoods procederen wij daarvoor tot aan de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de EU.

Het is onze missie om bij elk cliëntencontact topkwaliteit te leveren. Wij zijn pas tevreden als wij onze toegevoegde waarde hebben kunnen bewijzen en onze cliënt kunnen helpen met een argument, redenering of oplossing waaraan deze nog niet had gedacht.

Cliënten van Lubbers, Boer & Douma zijn gerenommeerde belastingadvies- en advocatenkantoren in binnen- en buitenland. Daarnaast bedienen wij grote tot zeer grote ondernemingen, maatschappelijke organisaties en vermogende particulieren. 

Wij zijn breed georiënteerd op het terrein van het nationale, internationale en Europese belastingrecht. Op diverse terreinen beschikken wij over specialistische kennis en ervaring, zoals op het gebied van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, formeel belastingrecht (bezwaar-, beroeps- en cassatieprocedures), belastingverdragen, arbitrages, fundamentele vrijheden en fiscale staatsteun. 

Onze expertise en ervaring strekt zich uit tot vrijwel alle onderdelen van het materiële en formele (inter)nationale en Europese belastingrecht waaronder:

 • Inkomsten- en vennootschapsbelastingvraagstukken
 • Fiscale winstbepaling (bijv. belastingplichtig geworden overheidsondernemingen)
 • APV-problematiek (trusts, SPF’s etc.)
 • Resultaat uit overige werkzaamheden bij (vastgoed)beleggingen
 • Informatiebeschikkingen, boeteproblematiek
 • Vraagstukken van internationaal belastingrecht (waaronder zetelverplaatsing)
 • Europees belastingrecht (waaronder fiscale staatssteunproblematiek)

Ons team

Lubbers, Boer & Douma gelooft dat ingewikkelde vragen alleen maar kunnen worden opgelost als deze eerst simpel worden gemaakt. En dat kan alleen als iemand de fiscale techniek echt beheerst. Daarom hechten wij veel belang aan een sterk academisch profiel. Daarnaast hebben de medewerkers van Lubbers, Boer & Douma ruime ervaring in de rechterlijke macht en de belastingadviespraktijk. 

Allard Lubbers

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Koos Boer

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Sjoerd Douma

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Michelle de Reus

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Alexia Kardachaki

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Claire Hofman

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Mart van Hulten

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Claire Maree

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Rocco IJsselmuiden

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Mick Knops

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Amber van den Hil

Office Manager bij Lubbers, Boer & Douma
Allard Lubbers

Allard Lubbers

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Allard Lubbers is sinds augustus 2003 hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn specialisaties liggen op het terrein van de fiscale winstbepaling en het formele belastingrecht. Van zijn hand verschenen onder meer de boeken ‘Belastingarresten lezen en analyseren’ en ‘Goed koopmansgebruik’. Hij heeft diverse artikelen geschreven over rechtsvinding en cassatie in belastingzaken. Aangezien Allard Lubbers de autoriteit is op het gebied van winst uit onderneming, wordt hij regelmatig door belastingadviseurs en cliënten gevraagd mee te denken in discussies met de Belastingdienst over ondernemerschap, vermogensetikettering, openingsbalanswaardering en fiscale jaarwinstbepaling (goed koopmansgebruik). Zijn fiscale analyses zijn grondig, helder en overtuigend. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Belastingkamer van de Hoge Raad ontving Lubbers in 2016 de prestigieuze titel ‘Watcher van de Belastingkamer’. Hij was van mei 2002 tot juni 2017 raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Samen met Koos Boer heeft Allard Lubbers in maart 2013 Lubbers & Boer B.V. opgericht. In dat kader hebben zij vaktechnische assessments voor fiscalisten ontwikkeld.

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar belastingrecht
 • Redactievoorzitter en annotator jurisprudentietijdschrift BNB
 • Vice-voorzitter Raad van Beroep NOB

Recente publicaties:

 • Foutenherstel na het aan- en verkoopkosten-arrest, WFR 2019/145 (samen met M.M. de Reus)
 • De ondernemingstoets: de invulling van het begrip “activiteit”, WFR 2018/68 (samen met N.M.A. van Kreveld)
 • Feiten en omstandigheden bij het opstellen van een fiscale openingsbalans, WFR 2017/110 (samen met J.M. van der Heijden)
 • Goed koopmansgebruik en de vrijheid van de ondernemer, in: C. Maas en L.J.A. Pieterse (red.), Systeem en symmetrie (Bavink-bundel), Kluwer, Deventer, 2016, p. 75 t/m 82 (samen met R.P.C. Cornelisse)
 • Belastingarresten lezen en analyseren, Serie Fiscale Geschriften, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2015
 • Goed koopmansgebruik, Serie Fiscale Geschriften, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012

Contactgegevens Prof. dr. A.O. Lubbers
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 34834257
lubbers@lubbersboerdouma.com
Koos Boer

Koos Boer

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Koos Boer is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden sinds 2013 en was tot februari 2020 voorzitter van de Leidse afdeling Belastingrecht. In maart 2013 heeft hij samen met Allard Lubbers het kantoor Lubbers & Boer BV opgericht. Voordien werkte hij ruim 12,5 jaar in de belastingadviespraktijk bij een Big Four kantoor. Koos is gespecialiseerd in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en is gepromoveerd (2011) op de fiscale aspecten van de Anglo-Amerikaanse trust. Koos Boer is annotator bij de jurisprudentietijdschriften BNB en NTFR, redacteur van Fiscaal Weekblad FED en onder meer vaste medewerker bij het Weekblad voor fiscaal recht (WFR) en de Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR). Hij was jarenlang rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Haarlem respectievelijk raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Koos verzorgt regelmatig lezingen en cursussen.

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar belastingrecht
 • Redacteur Fiscaal Weekblad FED
 • Vaste medewerker Weekblad voor fiscaal recht (WFR) en Nederlands Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
 • Annotator Beslissingen in belastingzaken (BNB) en Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR)

Recente publicaties:

 • De meldingsplichtige niet-grensoverschrijdende constructie: contradictio in terminis?, NTFR 2020/2824.
 • De internationale aspecten van de voorgestelde Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, WFR 2020/175 (samen met prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis).
 • De nationale aspecten van de voorgestelde Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap, WFR 2020/170 (samen met prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis).

Contactgegevens Prof. dr. J.P. Boer
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 52864496
boer@lubbersboerdouma.com
Sjoerd Douma

Sjoerd Douma

Partner bij Lubbers, Boer & Douma

Sjoerd Douma is sinds oktober 2017 hoogleraar Internationaal & EU Formeel belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens een van de oprichters van Danon, Douma & Kofler. Voor zijn benoeming in Amsterdam was Sjoerd als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden. Tijdens het IFA Congres in Rio de Janeiro (2017) is Sjoerd benoemd tot lid van het Permanent Scientific Committee van de International Fiscal Association. Zijn specialisaties liggen op het terrein van de internationale aspecten van de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting, belastingverdragen, Europees belastingrecht (waaronder fiscale staatssteun) en fiscaal bestuursrecht. Sjoerd heeft diverse (internationale) rapporten, artikelen en annotaties geschreven en hij is mede-auteur van het gezaghebbende boek ‘Algemene wet inzake rijksbelastingen’. Voor zijn proefschrift ontving hij in 2012 de prestigieuze tweejaarlijkse dissertatieprijs van de Vereniging voor Belastingwetenschap. Voordat Sjoerd in maart 2017 toetrad tot Lubbers, Boer & Douma was hij 12,5 jaar werkzaam bij een groot internationaal belastingadvieskantoor. In deze hoedanigheid heeft hij ruime praktijkervaring opgedaan, zowel in Nederland als daarbuiten. Sjoerd heeft cliënten vertegenwoordigd bij de Belastingdienst, de Europese Commissie, rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad, alsmede bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hij was jarenlang rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Haarlem respectievelijk raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar Internationaal en Europees belastingrecht
 • Lid van de Permanent Scientific Committee van de International Fiscal Association
 • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht
 • Lid redactie FED Fiscale Brochures en de FED Fiscale Studieserie
 • Vaste medewerker Weekblad fiscaal recht en Highlights & Insights on European Taxation en annotator Beslissingen in belastingzaken (BNB)

Recente publicaties:

 • Cursus Belastingrecht (Europees belastingrecht), hoofdstuk IX (Formeel EU-recht), Deventer: Wolters Kluwer 2020 (losbladig)
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen, Fed Fiscale Studieserie, deel 5, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (met E.A.G. van der Ouderaa, R.J. Koopman en J. Wortel)
 • De renteloze groepslening in staatssteunrechtelijk perspectief’, FED 2018/10
 • Internationale aspecten van de C(C)CTB, WFR 2017/68
 • Misbruik van recht. Een nationaal, internationaal en Unierechtelijk perspectief. Rapport van de Commissie Misbruik van recht, No. 256, 2016 (met M. Chin-Oldenziel, A.J. van Doesum, D. Nijssen, E. Poelmann, A. Roelofsen en P.C. van der Vegt).

Contactgegevens Prof. dr. S.C.W. Douma
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 52084791
douma@lubbersboerdouma.com
Michelle de Reus

Michelle de Reus

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Michelle de Reus is sinds december 2018 werkzaam bij Lubbers, Boer & Douma. Daarvoor werkte zij vijf jaar als medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Daar heeft zij, door haar werkzaamheden voor de Belastingkamer en het Parket, ruime ervaring opgedaan op het gebied van cassatie in belastingzaken. Voordien heeft zij enkele jaren gewerkt in de fiscale adviespraktijk van een Big Four-kantoor in Rotterdam. Sinds oktober 2018 is Michelle rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Noord-Holland. Zij is tevens annotator bij jurisprudentietijdschrift NTFR en bewerker van het artikelsgewijs commentaar NDFR. De interesses van Michelle liggen op het gebied van de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting en het formele belastingrecht. In 2018 heeft zij deelgenomen aan de Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nevenfuncties:

 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland
 • Annotator NTFR en bewerker artikelsgewijs commentaar NDFR
 • Onderzoeker aan de Universiteit Leiden

Recente publicaties:

 • Het ondernemers- en ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001, Fiscale Monografie nr. 12, Deventer: Wolters Kluwer 2020
 •  Bewijsrechtelijke aspecten van (doorwerking van) dwaling in het belastingrecht’, WFR 2020/100 
 • Foutenherstel na het aan- en verkoopkosten-arrest, WFR 2019/145 (samen met A.O. Lubbers)
 • Belastingheffing over cryptobezittingen in box 3, NJB 2018/1813 (samen met E.J.F.C. van Nijnatten)
 • Het belang van de landbouwvrijstelling: niet beperkt tot de landbouwer- belastingplichtige, in: M. Feteris, L. Stevens en B. Verhoeven (red.), Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel), Wolters Kluwer, Deventer, 2017, p. 229-240.

Contactgegevens Mr. M.M. de Reus
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 18916397
dereus@lubbersboerdouma.com
Alexia Kardachaki

Alexia Kardachaki

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Alexia Kardachaki is sinds april 2020 werkzaam bij Lubbers, Boer & Douma. Zij is tevens de network manager van Danon, Douma & Kofler. Alexia is gespecialiseerd in internationaal en Europees belastingrecht. Voordat zij haar werkzaamheden bij Lubbers, Boer & Douma startte, heeft Alexia zeven jaar praktijkervaring opgedaan bij twee Big Four kantoren als belastingadviseur van grote in Nederland gevestigde multinationals. In deze hoedanigheid heeft zij zich ook gericht op het gebied van fiscale staatssteun, ‘tax transparency’ en geschillenbeslechting. Alexia heeft internationaal belastingrecht gestudeerd aan Vienna University of Economics and Business (LL.M.), Nederlands belastingrecht aan Vrije Universiteit Amsterdam (LL.M.), en heeft een postacademisch diploma Grieks belastingrecht (Athens University of Economics and Business). Zij heeft tevens een achtergrond als fiscaal onderzoeker, waarbij zij onder meer optrad voor de International Fiscal Association. Zij is actief betrokken in de academische wereld.

Nevenfuncties:

 • Secretariaat van het European Business Tax Forum
 • Oprichter en lid van het Women of International Fiscal Association Network in Nederland

 • Lid van de International Fiscal Association in Nederland

Recente publicaties:

 • Netherlands National Report, Big data and tax – domestic and international taxation of data driven business, (2021) IFA Cahiers (co-authored with Marcel Schaper) (forthcoming)

 • Report on the EUCOTAX Conference ‘State Aid, Intangibles and Rulings’ (2017) 26 EC Tax Review, Issue 5, pp. 284–288 (Co-authored with Mart van Hulten)

 • Comment on ECHR, Case of Lindstrand Partners Advokatbyrå AB v. Sweden, Highlights & Insights on European taxation, 2017/2

 • The impact of European Union law on the possibilities of European Union Member States to adapt international tax rules to the business models of multinational enterprises, (2016) 44 Intertax, Issue 10, pp. 746–754 (co-authored with Sjoerd Douma) 

Contactgegevens Mw. A. Kardachaki LL.M
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 30021253
kardachaki@lubbersboerdouma.com
Claire Hofman

Claire Hofman

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Claire Hofman heeft in december 2013 de masters fiscaal recht en strafrecht afgerond aan de Universiteit van Maastricht.   Sinds 2014 is zij verbonden aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit.  Vanwege haar duale achtergrond is ze daar betrokken bij werkzaamheden (onderwijs en onderzoek) van de secties strafrecht, criminologie en fiscaal recht.   In het bijzonder gaat de interesse van Claire uit naar het formele belastingrecht, vanwege het feit dat binnen deze niche verschillende rechtsgebieden samenkomen.   Ze publiceert over formeelrechtelijke onderwerpen in fiscaal juridische tijdschriften.  Ook schrijft ze annotaties op dit gebied voor de Vakstudie-Nieuws (V-N) van Wolters Kluwer.    Ze werd in 2018 genomineerd voor de Stevensprijs, een prijs voor jonge auteurs die in begrijpelijke taak complexe materie kunnen uitleggen.   Begin 2021 zal ze haar proefschrift verdedigen over de juridische houdbaarheid van het fiscale sanctiearsenaal (een onderzoek naar de voorzienbaarheid van sanctionering van fiscale fraude en de onderlinge afstemming van sanctioneringsmogelijkheden).   Claire is sinds oktober 2019 werkzaam bij Lubbers Boer & Douma. 

Nevenfuncties:

 • Docent (formeel) belastingrecht, Erasmus Universiteit
 • Annotator V-N, Wolters Kluwer

Recente publicaties:

 • E. Boomsluiter en C. Hofman, Ethiek, een gezamenlijke verantwoordelijkheid, in: Tax Governance, verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code?, essaybundel voor het Ministerie van Financiën

 • C. Hofman, Ontwikkelingen in de sfeer van de repressieve fiscale rechtshandhaving, Weekblad Fiscaal Recht, 2018-101, 680-689

 • G.J.M.E. de Bont en C.Hofman, De fiscale eenheid als (medeplegende) boeteling, Weekblad Fiscaal Recht, 2018-7244, 815-821

Contactgegevens Mr. C. Hofman
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 30296544
hofman@lubbersboerdouma.com
Mart van Hulten

Mart van Hulten

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Mart van Hulten is sinds juli 2020 als fiscaal jurist werkzaam bij Lubbers, Boer & Douma. Hij is tevens universitair docent bij het Fiscaal Instituut van Tilburg University, met een focus op Europees en internationaal belastingrecht en op vennootschapsbelasting. Eerder werkte Mart gedurende 12 jaar als belastingadviseur bij een van de Big Four kantoren, in een praktijk gericht op Europese en internationale vennootschapsbelasting. Mart is annotator bij NLFiscaal. Overige bijdragen van Mart aan de fiscale literatuur zijn bijvoorbeeld te vinden in het Weekblad Fiscaal Recht, WPNR, EC Tax Review en Intertax. In december 2019 is Mart gepromoveerd aan Tilburg University op zijn proefschrift getiteld ‘Aiming for Well-Being through Taxation: A Framework of Caution and Restraint for States’.

Nevenfuncties:

 • Universitair docent bij het Fiscaal Instituut van Tilburg University 

 • Annotator bij NLFiscaal

Recente publicaties:

 • Spaanse vpb-regeling voor buitenlandse deelnemingen verboden staatssteun (1), 18 februari 2021, NLFiscaal jaargang 6, nr. 7, p. 35-37
 • Brede welvaart en de bouwstenen voor een beter belastingstelsel, 11 februari 2021, NLF Wetenschappelijk 2021/06
 • Belgische belastingvrijstelling van overwinst vormt steunregeling, 24 december 2020, NL Fiscaal jaargang 5, nr. 52, p. 30-32
 • The Green Deal consultations: Well-being aims and tax related reforms, december 2020, EC Tax Review 2020/6, p. 263-270

Contactgegevens Mr. dr. M.J. van Hulten
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 14886020
vanhulten@lubbersboerdouma.com
Claire Maree

Claire Maree

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Claire Maree is sinds november 2020 werkzaam bij Lubbers, Boer & Douma. Daarvoor werkte zij in de adviespraktijk van een groot belastingadvieskantoor, waar zij ervaring heeft opgedaan op het terrein van de (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en dividendbelasting. Claire studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Leiden. In 2016 behaalde zij haar bul (cum laude). Daarvoor rondde zij met succes twee bacheloropleidingen af (zowel rechtsgeleerdheid als fiscaal recht). Tijdens haar studie liep Claire stage bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad, waar zij als lid van het kabinet van een van de advocaten-generaal concept-conclusies schreef.

Contactgegevens Mr. C.C. Maree
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 517 091 82
maree@lubbersboerdouma.com
Rocco IJsselmuiden

Rocco IJsselmuiden

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Rocco IJsselmuiden is sinds april 2021 werkzaam bij Lubbers, Boer & Douma. Daarvoor werkte hij drieënhalf jaar als advocaat en belastingadviseur in de geïntegreerde fiscale praktijk van een wereldwijd actief advocatenkantoor in Amsterdam, waar hij ervaring heeft opgedaan in de volle breedte van het (internationale) belastingrecht. Daarnaast was hij lid van de commissie Vaktechniek van de Jonge Orde van Belastingadviseurs. Rocco is in 2017 zowel fiscaal- als civielrechtelijk afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie liep Rocco stage bij de fiscale sectie van het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad en was hij student-assistent bij de fiscale vakgroep van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Recente publicaties:

 • L.J.A. Pieterse & R.O. IJsselmuiden, Geruisloze terugkeer uit de bv (Fed Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2019

 • H-J. van Duijn & R.O. IJsselmuiden, 'Will the Netherlands Threshold for Levying Taxes on PEs Be Lowered by Proposed Changes in Line with BEPS Action 7: Preventing the Artificial Avoidance of PE Status?', European Taxation 2016, vol. 56, nr. 2/3


Contactgegevens Mr. R.O. IJsselmuiden
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 557 989 40
ijsselmuiden@lubbersboerdouma.com
Mick Knops

Mick Knops

Medewerker bij Lubbers, Boer & Douma

Mick Knops is sinds april 2021 werkzaam bij Lubbers, Boer & Douma. Daarvoor werkte hij ruim 8 jaar bij Loyens & Loeff in Amsterdam en New York, waar hij zich vooral bezighield met internationaal en Europees belastingrecht. Hij heeft tevens ruime ervaring op het gebied van energie- en milieuheffingen. Tijdens zijn studie heeft hij onder andere stage gelopen bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Hij is sinds 2014 vaste annotator voor FED Fiscaal weekblad en is bewerker van het onderdeel dividendbelasting voor de NDFR. Mick is tevens als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en in die hoedanigheid bezig met een proefschrift over het tegengaan van verdragsmisbruik in zowel het internationale fiscale recht als het internationaal investeringsrecht.  

Nevenfuncties:

 • Promovendus Universiteit van Amsterdam

 • Annotator FED Fiscaal Weekblad

 • Bewerker artikelsgewijs commentaar NDFR

Recente publicaties:

 • De (aanvullende) CFC-maatregel van artikel 13ab Wet Vpb 1969, MBB 2018/11.27 (met V.T.P. van der Lans)

 • Energiebelasting: sturingsmiddel of melkkoe, Nederlands Tijdschrift Energierecht 2016/6 (met R. de Vlam)

 • Schadevergoedingen en deelnemingsvrijstelling I & II, WFR 2015/1046 & 2015/1069 (met M. Schul)

 • Zurstrassen: Grensoverschrijdende LAT-relaties en een aanrechtsubsidies, in G. Essers, A.P. van der Meij en F. van Overmeijren (red), Vrij Verkeer van Personen in 60 arresten (Kluwer 2012)

Contactgegevens Mr. M. Knops
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 187 010 95
knops@lubbersboerdouma.com
Amber van den Hil

Amber van den Hil

Office Manager bij Lubbers, Boer & Douma

Contactgegevens Mw. A.D. van den Hil
Tournooiveld 2
2511CX `s-Gravenhage
Nederland

+31 (0) 6 38059011
vandenhil@lubbersboerdouma.com