Over ons

Een fiscale boutique opgericht in 2013

Wij zetten onze gespecialiseerde kennis van het (inter)nationale en EU-belastingrecht in om ingewikkelde fiscale vraagstukken te verhelderen en op te lossen. Dat doen wij efficiënt en slagvaardig, met optimisme en liefde voor het fiscale vak. Tevens bieden wij ondersteuning aan (fiscaal)juridische professionals die behoefte hebben aan overleg.

Ingewikkelde fiscale vragen kunnen alleen worden opgelost als deze eerst simpel worden gemaakt. En dat kan alleen als iemand de fiscale techniek echt beheerst. Daarom hechten wij veel belang aan een sterk academisch profiel. Daarnaast hebben de medewerkers van Lubbers, Boer & Douma ruime ervaring in de rechterlijke macht en de belastingadviespraktijk. Bij alles wat we doen proberen wij het verschil te maken.

Wat we doen

Lubbers, Boer & Douma zet hoogwaardige kennis in om fiscale vragen en risico’s inzichtelijk en beheersbaar te maken. Wij zorgen voor een oplossing. Onze (second) opinies of fiscale analyses worden onder meer gebruikt om te bekijken of in een adviestraject alle relevante argumenten zijn meegenomen, of een compromisvoorstel van de Belastingdienst moet worden aanvaard of om te beoordelen in hoeverre een procedure bij de belastingrechter kans van slagen heeft. Ook fungeren wij als klankbord bij fiscaalinhoudelijke en strategische vragen, begeleiden wij uitgebreide boekenonderzoeken en lezen wij (proces)stukken mee of schrijven deze zelf. Daarnaast staan wij cliënten bij in geschillen, bijvoorbeeld in arbitrageprocedures, onderlingoverlegprocedures of bij discussies met de Belastingdienst. Naar de toekomst geven wij helder, transparant en passend fiscaal advies teneinde niet-fiscaal gedreven ontwikkelingen mogelijk te maken.


De aanpak

Bij Lubbers, Boer & Douma staat een persoonlijke benadering voorop. Onze cliënten mogen rekenen op onze inzet en kunnen altijd op ons terugvallen. Wij geven onze cliënten comfort bij het oplossen en/of voorkomen van fiscale problemen. In onze contacten met de Belastingdienst is onze strategie niet erop gericht tijd te rekken en zand in de raderen te strooien. Wij werken doelgericht aan een snelle, maar zo gunstig mogelijke oplossing voor onze cliënt. Desnoods procederen wij daarvoor tot aan de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de EU.


De missie

Het is onze missie om bij elk cliëntencontact topkwaliteit te leveren. Wij zijn pas tevreden als wij onze toegevoegde waarde hebben kunnen bewijzen en onze cliënt kunnen helpen met een argument, redenering of oplossing waaraan deze nog niet had gedacht. Het eindresultaat van ons advies telt.


Clienten

Cliënten van Lubbers, Boer & Douma zijn zeer grote (multinationale) ondernemingen, maatschappelijke organisaties en vermogende particulieren. Daarnaast adviseren wij gerenommeerde belastingadvies- en advocatenkantoren in binnen- en buitenland.


Expertise

Wij zijn breed georiënteerd op het terrein van het nationale, internationale en Europese belastingrecht. Op diverse terreinen beschikken wij over specialistische kennis en ervaring, zoals op het gebied van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, formeel belastingrecht (bezwaar-, beroeps- en cassatieprocedures), belastingverdragen, arbitrages, fundamentele vrijheden en fiscale staatsteun.

Onze expertise en ervaring strekt zich uit tot vrijwel alle onderdelen van het materiële en formele (inter)nationale en Europese belastingrecht waaronder:

  • Inkomsten- en vennootschapsbelastingvraagstukken
  • Fiscale winstbepaling (bijv. belastingplichtig geworden overheidsondernemingen)
  • APV-problematiek (trusts, SPF’s etc.)
  • Resultaat uit overige werkzaamheden bij (vastgoed)beleggingen
  • Schenk- en erfbelasting
  • Informatiebeschikkingen en boeteproblematiek
  • Vraagstukken van internationaal belastingrecht
  • Dividendbelasting en bronbelasting
  • Europees belastingrecht (waaronder fiscale staatssteunproblematiek)

Werken bij

Lubbers, Boer & Douma staat altijd open voor een gesprek met talentvolle fiscaal-juristen en anderen die zich herkennen in het profiel van ons kantoor. Wij zijn een jong team van enthousiaste fiscaal-juristen in een prachtig pand in Den Haag. Onze werksfeer is informeel met een ‘can do’ mentaliteit. We zijn op de inhoud gericht, maar er wordt iedere dag gelachen. Aarzel dus niet met ons contact op te nemen!

Lubbers, Boer & Douma zoekt

Ook behoefte aan een heldere blik?

Neem contact met ons op
Website door JUST