Professional support

Professional support

Lubbers, Boer & Douma fungeert als klankbord voor belastingadviseurs, advocaten en bedrijfsfiscalisten die behoefte hebben aan extra kennis en ervaring om een gecompliceerd belastingdossier tot helderheid te brengen en op te lossen. Op verzoek testen wij daarnaast fiscale vakkennis van (prospectieve) medewerkers, bijvoorbeeld bij interne promoties of sollicitatieprocedures.

Wij beantwoorden voor onze cliënten inhoudelijke vragen, ontwikkelen oplossingsstrategieën, reiken argumenten aan en geven feedback op brieven aan de Belastingdienst of op processtukken. In voorkomende gevallen schrijven wij op verzoek (proces)stukken en schuiven wij aan bij cliëntmeetings en overleg met de Belastingdienst.

Wij geven onze cliënten comfort en zorgen ervoor dat zij naar hun cliënten toe meerwaarde kunnen leveren met een optimale oplossingsstrategie, scherpe argumenten en goede (proces)stukken.

Langs deze weg fungeren wij in veel gevallen als de stille kracht op de achtergrond. Wij doen dat nadrukkelijk met instandhouding van de bestaande (advies)relatie: wij nemen dus geen cliënten van onze cliënten over.

Website door JUST