Professional support

Lubbers, Boer & Douma fungeert als klankbord voor belastingadviseurs, advocaten en bedrijfsfiscalisten die behoefte hebben aan extra kennis en ervaring om een gecompliceerd belastingdossier tot helderheid te brengen en op te lossen. Onze cliënten zijn in vele gevallen gerenommeerde belastingadvies- en advocatenkantoren in binnen- en buitenland en bedrijfsfiscalisten bij ondernemingen en non-profitorganisaties.

Wij beantwoorden voor deze cliënten inhoudelijke vragen, ontwikkelen oplossingsstrategieën, reiken argumenten aan en geven feedback op brieven aan de Belastingdienst of op processtukken. In voorkomende gevallen schrijven wij op verzoek (proces)stukken en schuiven wij aan bij cliëntmeetings en overleg met de Belastingdienst.

Wij geven onze cliënten comfort en zorgen ervoor dat zij naar hun cliënten toe meerwaarde kunnen leveren met een optimale oplossingsstrategie, scherpe argumenten en goede (proces)stukken.

Langs deze weg fungeren wij in veel gevallen als de stille kracht op de achtergrond. Wij doen dat nadrukkelijk met instandhouding van de bestaande (advies)relatie: wij nemen dus geen cliënten van onze cliënten over.

In de praktijk

Vaktechnische ondersteuning van een belastingadvieskantoor Hoe Lubbers, Boer & Douma een aantrekkelijk alternatief werd voor een in-house Wetenschappelijk Bureau

In 2016 werden wij voor het eerst benaderd door een belastingadvieskantoor met de vraag of wij vaktechnische ondersteuning – Professional Support Services – konden bieden. Het kantoor had behoefte aan gerichte wetenschappelijke ondersteuning ten behoeve van de belastingadviseurs. In Lubbers, Boer & Douma vond het advieskantoor een flexibel alternatief voor een Wetenschappelijk Bureau, waarop een vast aantal uren per maand een beroep kan worden gedaan voor vaktechnische ondersteuning ten behoeve van de praktijk in complexe dossiers. Op die wijze kan worden vertrouwd op Professional Support als het nodig is, zonder dat een eigen Wetenschappelijk Bureau behoeft te worden opgetuigd: snelle en betrouwbare toegang tot kwaliteit die het verschil kan maken!

Inmiddels hebben wij met een aantal andere belastingadvieskantoren een vergelijkbaar vaktechnisch arrangement. Wij nemen bijvoorbeeld deel aan het vaktechnisch overleg en fungeren als klankbord bij vakinhoudelijke en strategische discussies. Ook helpen wij in ingewikkelde dossiers en procedures door onze vaktechnische input mee om oplossingen voor cliënten te bereiken. Desgevraagd nemen wij deel aan besprekingen met de Belastingdienst.